BUZÓN DE SUXERENCIAS

BUZÓN DE SUXERENCIAS:

Podes enviarnos un correo electrónico dende a seguinte ligazón:

De conformidadco establecido na Lei Orgánica 15/99, o remitente queda informado de que os datos persoais facilitados a través do presente medio incorporaranse ao correspondente ficheiro da Federación de Asociacións de Veciños Castelao de Pontevedra e que autoriza ao tratamento automatizado dos mesmos, tanto para o seu uso interno, como para a relación comercial que se puidese xerar. Queda informado do dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, no seu caso, de devanditos datos. O exercicio dos mesmos poderase facer por escrito no domicilio do responsable do ficheiro : Federación de Asociacións de Veciños Castelao de Pontevedra. Dirección : Rúa Gagos de Mendoza s/n 36001 Pontevedra(. )Leo e acepto as condicións xerais de tratamento de datos segundo a Lei Orgánica 15/99